Súkromná materská škola

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa